Arbetsgrupper

Brinner du för hundtrick och känner att du har möjlighet att vara med och driva klubben framåt så passa på att gå med i någon av våra arbetsgrupper!

Ag Regler

Gruppens mål för 2023 är revidera det förslag till regler för Svenska hundtrickprov inkl appendix som publicerades 2021. Detta då utifrån inkomna synpunkter från provarrangörer och aktiva medlemmar. Därefter skall arbetet övergå till att ta fram ett arrangörskompendium för Svenska hundtrickprov.

Ag medlemsvård

Är du kanske en fena på göra videoklipp? Fotografera när du tränar? Vår facebookgrupp behöver vara mer levande och uppdateras regelbundet för att vara en fungerande kommunikationskanal.

Tycker du om att redigera, fotografera eller skriva? Då hör du hemma i vår medlemsvård-grupp. Medlemsvård-gruppen har som mål 2023 att klubbens sociala kanaler ska uppdateras veckovis; det kan vara bilder på när din hund utför ett trick, video på ett trick med hänvisning till nummer och klass eller vad som helst relaterat till klubbens verksamhet. Värva medlemmar och ta fram ett informationsblad om grenen är exempel på andra aktiviteter för gruppen.

Ag Utbildning

Är du intresserad av att hjälpa till med klubbens arbete inom utbildning? Kanske har du erfarenhet från när någon annan gren startades upp? Perfekt! Då ska du vända dig till utbildningsgruppen.

Utbildningsgruppen har som mål 2023 att slutföra framtagandet av kursplaner för instruktörsutbildning och domarutbildning och genomföra 1-3 instruktörsutbildningar och förbereda en domarutbildning (inför 2024).

Övriga aktiviteter

Är det något du saknar i klubben som du kan hjälpa till med? En studiecirkel om belöningsuteckling? eller en medlemsträff med träning och prat? Bara fantasin sätter gränser. Första gången är ni kanske två som träffas, gången efter några fler.

Det finns oändliga möjligheter och tveka inte att komma med frågor, åsikter och förslag!

Ingen insats är för liten och det här är dessutom en möjlighet för just dig att förbättra klubben för alla.

Dela med dig

Berätta för oss i styrelsen och i grupperna vad just du vill få ut av klubben, vad som är bra, vad som är mindre bra och kanske vad du vill göra. Om vi inget får veta kan vi inget förändra!

maila till kontakt@shtk.se