Digitala prov

En kort sammanfattning hur reglerna vid digitala prov är.

Ur reglerna vid digitala prov:

Provområdet
Föraren har på förhand iordningsställt ett provområde med någon form av avgränsningar, t ex koner eller dylikt, så att föraren vet exakt var ekipaget syns hela tiden provet genomförs. Provområdet kan vara i en hundhall, i hemmet t.ex. en del av ett rum eller utomhus. Utomhus kan avgränsningarna vara till exempel staket eller markeras med ringband eller liknande.

Vid båda typerna av digitalt prov är det förarens ansvar att se till att underlaget är av lämpligt material och att det vid behov finns halksäkra mattor och dylikt för att säkerställa hundens välbefinnande i de valda tricken. Om domaren ser att hunden halkar eller på annat sätt riskerar att skada sig kan domaren avbryta provet via länk som då ej blir godkänt respektive underkänna den inlämnade filmen med tricken.

Tänk också på att undvika ljuskällor som fönster eller starka lampor bakom er, ljuset bör komma från bakom kameran. Är ni ute så tänk på var solen finns och hur vinden blåser (så inte ljudet försvinner). Även färgen på bakgrunden kan ha betydelse, en svart hund mot svart matta syns dåligt.

En belöningsstation ska finnas inom kamerans synfält, t ex i form av ett specifikt utsett bord, bokhylla eller dylikt.

Innan provets början ska all utrustning för trick placeras i eller i direkt anslutning till provområdet.

Streaming och filmning

Använd ett mobilstativ eller palla upp mobilen stadigt med till exempel böcker så att den inte välter. Eller anlita en kompis som kan filma. Denne kan då samtidigt påminna föraren vad nästa trick är (Om du filmar helt själv kan du, för extra tydlighet, själv berätta för kameran vilket trick som kommer härnäst). Ha annars gärna dina trick uppskrivna på ett stort papper eller en whiteboardtavla som är enkel för dig att se. Kom ihåg att följa den ordning mellan tricken som du har lämnat in vid anmälan.

Kontrollera i förväg så att kamerans placering fungerar för alla tricken så både hund och förare syns genom hela tricket och att förarens muntliga signaler tas upp av kameran. Stäng av radio, TV och dylikt och undvik om möjligt även andra störande ljud (Om det råkar vara musik som kommer med på filmen kan detta i vissa fall även helt förhindra att filmen går att lägga ut på nätet (t ex Youtube) då vissa låtar ej tillåtna i vissa länder och då blockas videon i det landet.).

Det är den tävlandes ansvar att domaren tydligt kan se tricket, om domaren ej kan bedöma tricket på grund av fel vinkel kan tricket ej godkännas. Gör gärna en testfilm så att du ser att allt fungerar.

Kameran kan vid behov flyttas för att visa olika vinklar, filmare får också användas.

Hunden får ej vara ur bild vid något tillfälle under provets genomförande och sändningen får inte brytas. Om kameran behöver flyttas kan hunden ombes stanna kvar eller bindas upp under tiden.

Om du vill flytta kameran för att filma ur en annan vinkel måste detta alltså göras då kameran är igång. Förflyttningen ska gå snabbt och det ska tydligt framgå att hunden inte flyttar sig under tiden.

Om hunden försvinner ur bild eller sändningen bryts underkänns provet. Undantag för detta gäller om sändningsavbrottet, vid prov via länk, beror på fel hos arrangör, då får provet i stället startas om från där arrangören/domaren anser att det är lämpligt.

Efter filmat trickprov

Ingen redigering alls får göras av filmen, den ska insändas som en obruten film. Den måste vara oklippt och med originalljud när den insänds för bedömning.