Medlemskap

Nu kan du bli ordinarie medlem i Svenska Hundtrickklubben, vilket kostar 150 kr. Avgiften kan betalas via Swish eller bankgiro (BG). Betalningsinstruktioner framgår i slutet av medlemsansökan

Snart kommer även möjlighet att bli familjemedlem, det kostar då endast 50 kr per person. Familjemedlem(mar) måste ha samma adress som en ordinarie medlem.
Det vi påbörjar nu är skapandet av ett gediget medlemsregister för att visa för SKK att hundtrick är något som är på frammarsch.

Än så länge har vi inga medlemsförmåner men så fort vi fått in ett antal medlemmar kommer medlemspaket att utarbetas.

En stund (upp till en vecka) efter att du skickat in medlemsansökan kommer du att få ett medlemskort till din angivna mailadress. Lägg gärna in admin@shtk.se i adressboken eller håll koll i skräpposten.

Utdrag ur stadgarna

§ 3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i klubben. Styrelsen beviljar medlemskap.
Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer.
Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem: begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin
medlemsavgift eller blir utesluten av styrelsen i stöd av dessa stadgar.

§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift.
Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem