1.19. Snurra

  • Klass 1
På förarens signal ska hunden röra sig i en cirkel (snurr), framför eller vid någon sida av föraren och sedan återgå till startpositionen
Läs mer »