2.1. Backa – 3 kroppslängder

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden står framför vänd mot föraren.

Utförande: På förarens signal ska hunden förflytta sig bakåt minst tre kroppslängder. Föraren förblir på samma plats medan hunden backar.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.