2.10. Hopp över handhållen käpp/rockring – 1 gång

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren har en käpp/ rockring för hunden att hoppa över respektive igenom. Hunden väntar i valfri position medan föraren lämnar den och går minst en meter bort.

Utförande: På förarens signal ska hunden hoppa över pinnen eller genom ringen utan att röra vid den, landa på andra sidan och därefter återvända intill föraren.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.