2.11. Håll – Loss/Tack

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren har med sig ett föremål. Hunden startar i valfri position och befinner sig direkt framför eller bredvid föraren.

Utförande: Föraren håller fram ett föremål. På signal ska hunden ta det i sin mun och hålla det utan att tugga. På ytterligare signal från föraren, ska hunden släppa föremålet i förarens hand.

Toppfoto visar Mumrik (Norsk lundehund) äg Hanna Munkhammar Fotograf Susan Hanserkers

”Malte”, trevägskorsning (powderpuff,
yorkshireterrier och jack russelterrier)
Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.