2.12. Klossen framför + bakdelskontroll

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren har med sig en kloss som har en halkfri yta, är av lämplig storlek och med en distinkt höjd i förhållande till hundens storlek. Hunden startar i valfri position intill klossen. Föraren är på motsatt sida om klossen, vänd mot hunden.

Utförande: På förarens signal ska hunden placera enbart sina framtassar på klossen och stå vänd mot föraren. På ytterligare signal, med framtassarna kvar på pallen och huvudet mot föraren, ska hunden flytta sina bakben till höger eller vänster, till dess både hund och förare har gått ett helt varv runt. Hunden ska förbli i position mitt emot föraren hela varvet.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.