2.12. Klossen framför + bakdelskontroll

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren har med sig en kloss som har en halkfri yta, är av lämplig storlek och med en distinkt höjd i förhållande till hundens storlek. Hunden startar i valfri position intill klossen. Föraren är på motsatt sida om klossen, vänd mot hunden.

Utförande: På förarens signal ska hunden placera enbart sina framtassar på klossen och stå vänd mot föraren. På ytterligare signal, med framtassarna kvar på pallen och huvudet mot föraren, ska hunden flytta sina bakben till höger eller vänster, till dess både hund och förare har gått ett helt varv runt. Hunden ska förbli i position mitt emot föraren hela varvet.

Förkunskap: Framtassar på

Inlärningsförslag genom att locka

Har din hund en erfarenhet av att följa dig i front, och/eller redan har en hel del bakdelskontroll kan följande användas:

  1. Håll godis framför hunden
  2. Ta ett steg i taget
  3. Flytta upp godishanden
  4. Flytta bort godishanden

Kom ihåg att gå åt båda hållen, så att hunden lär sig att röra bakdelen både åt höger och åt vänster. Öka svårighetsgraden genom att ta större och fler steg.

Inlärning genom att shejpa

Ett annat, liknande men ändå annorlunda sätt är att belöna upp positionen mitt emot så att hunden söker sig dit. Dvs om du kastar godbitar åt alla håll kommer hunden tillbaka till front med tassarna på pallen.

Sedan belönar du hunden, och medan hunden äter godis från din hand flyttar du dig ett kvarts varv.

När hunden tittar upp är du då på fel plats och sannolikheten att hunden vill ”rätta till” detta är stor. Belöna ALL bakbensrörelse här, och efterhand kommer du och hunden kunna röra er samtidigt.

Kom ihåg att gå åt båda hållen – kanske vid olika träningspass till en början. Så att hunden lär sig att röra bakdelen både åt höger och åt vänster.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.