2.14. Snoken

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren formar sina fingrar eller händer till en ring/hjärta. Hunden startar framför föraren i valfri position. Föraren intar valfri position.

Utförande. På förarens signal stoppar hunden in sin nos/ansikte mellan förarens fingrar/händer som hålls som en ring/hjärta. Hunden måste målmedvetet sikta på handen/händerna medan föraren snarare ska flytta handen bort från hunden, absolut inte föra sin hand/händerna närmare hunden. Hunden får ta steg mot föraren för att genomföra tricket.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.