2.15. Rulla en gång åt båda hållen

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden ska ligga i en upprätt position framför föraren. Föraren är på valfritt avstånd och kan böja sig eller knäböja för att ge signal men får inte röra hunden.

Utförande: På förarens signal ska hunden rulla runt en gång åt ena hållet och sedan en gång åt andra hållet (ny signal får ges). Hunden får lägga sig på sidan för att starta rörelsen och får avsluta i valfri position.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.