2.19. Putta ett föremål – 2 kroppslängder

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden startar i valfri position, med ett föremål placerad antingen framför ekipaget eller mellan hund och förare.

Utförande: På förarens signal ska hunden gå fram till och putta på föremålet så att det rör sig minst två kroppslängder och max 2meter. Sträckan behöver inte vara rak.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.