2.21. Runda objekt – 3 m + 1 ½ varv

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför ett objekt och placerar det minst tre meter från startpunkten. Hunden startar i valfri position intill föraren.

Utförande: På förarens signal ska hunden, utan att stanna, lämna föraren och springa/gå 1 ½ varv runt objektet medsols eller motsols och kommer sedan tillbaka intill föraren.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.