2.22. Sidledes bredvid föraren – 3 steg*2 håll

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden står bredvid föraren, på valfri sida, båda vända åt samma håll.

Utförande: Både hund och förare ska röra sig sidledes vända åt samma håll, medan föraren flyttar sig 3 steg rakt åt sidan. Förflyttningen ska ske åt båda hållen, 3 steg vardera. På förarens signal, ska hunden samtidigt följa med och flytta sig rakt i sidled, men en viss variation i kroppens rakhet är godkänd.

Toppfoto visar …….

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.