2.23. Snurra – båda hållen

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden startar i valfri position framför eller bredvid föraren.

Utförande: På förarens signaler ska hunden utföra en 360 graders snurr medurs och en 360 graders snurrar moturs, i valfri ordning. Mellan de olika varven får det vara en kort paus. Signaler får ges för varje snurr för sig, bara rörelsen i samma varv är flytande. Tricket avslutas med att hunden återtar startposition. Föraren kan vara stillastående eller röra sig framåt medan hunden snurrar.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.