2.24. Skicka till target – från 3 m + ett trick

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför själv en target. Föraren placerar ut targeten ställer sig sedan minst tre meter från targeten. Hunden startar i valfri position bredvid föraren.

Utförande: Föraren ger signal till hunden att springa/gå till targeten och stanna till eller vända upp mot föraren med minst en tass på targeten. Föraren förblir stillastående men får ta ett steg framåt för att skicka hunden, detta steg får dock inte inkräkta på det minsta avståndet på tre meter från det definierade området. När hunden nått området ger föraren en ny signal för ett valfritt trick. . Detta avslutande trick ska hunden utföra medan den fortfarande är kvar med minst en tass på targeten.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.