2.25. Backa tillsammans – 3 steg

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden står bredvid föraren, på valfri sida, vända åt samma håll.

Utförande: På förarens signal backar ekipaget 3 steg tillsammans.

Toppfoto visar Alice (Pumi) äg Eri Hanserkers Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.