2.26. Hoppa 3 studshopp*2

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Genomförs med valfria föremål. Föraren ska eventuellt hålla ett föremål stilla i varje hand. Höjden som hunden hoppar bestäms av föraren och ska vara lämplig utifrån hundens förmåga och ålder. Hunden startar i valfri position före föremålen.

Utförande: Föraren får välja mellan följande utföranden, alla utförs med hunden lös. Det är valfritt om hundens linje vid hoppandet blir böjd runt föraren eller rakt framåt. a) Två vågräta ringar. Hunden hoppar in i och sedan ut ur båda ringarna som av föraren hålls vågrätt och tätt så hunden vid mittersta hoppet kan hoppa över båda. Därefter vänder hunden åter och hoppar på samma sätt tillbaka. b) Tre hopphinder. Hunden hoppar över samtliga hinder som placeras så pass nära varandra att hunden hoppar studs över hindren. Därefter vänder hunden åter och hoppar på samma sätt tillbaka.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.