2.27. Tass i hand 4 lyft

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden kan vara sittande eller stående. Föraren ska vara framför hunden och får sitta, stå eller knäböja och får även böja sig för att kunna hålla sin öppna handflata i lagom höjd.

Utförande: På förarens signal ska hunden lyfta den tass föraren bett om och placera den i förarens öppna handflata samt självmant hålla kvar den . Samma procedur upprepas sedan med andra tassen. Det är valfritt om det är samma hand eller andra handen. Slutligen upprepas detta en gång till, dvs totalt 4 tasslyft. Föraren får inte trycka in sin hand under hundens tass eller hålla fast hundens tass.

Toppfoto visar Mumrik (Norsk lundehund) äg Hanna Munkhammar Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.