2.28. Huvudrörelse – Ja / Nej

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden är i valfri ställning samt framför och vänd mot eller bort från föraren alternativt bredvid föraren.

Utförande: På förarens signal ska hunden utföra en av följande – i båda fallen måste huvudrörelsen vara väl synlig för domaren. a) flytta huvudet ner och upp igen (som i en nickning eller som om den säger ”ja”). b) vrida huvudet ungefär 45 grader åt vänster och åt höger (som om den säger ”nej”)

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.