2.03. Bopp/nicka

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren har med sig en boll av lättare modell typ badboll. Föraren placerar sig med hunden framför sig. Det är tillåtet för föraren att sitta om hen känner att det underlättar för hunden om den är av mindre modell.

Utförande: På förarens signal börjar tricket. Föraren kastar bollen. Hunden nickar bollen till föraren en gång.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.