2.04. Bär föremål – 3 kroppslängder

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför en leksak eller annat lämpligt föremål för hunden att bära. Hunden befinner sig nära bredvid föraren i valfri position.

Utförande: Föraren håller fram eller släpper ner föremålet på backen. På signal ska hunden ta det i sin mun. På ytterligare signal, medan föremålet bärs och utan att tugga på den ska hunden röra sig framåt tillsammans med föraren i minst tre kroppslängder. På ytterligare signal från föraren, ska hunden släppa föremålet i förarens hand.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.