2.05. Buga – föraren går runt

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden startar i valfri position. Hunden kan vara framför eller vid sidan av föraren.

Utförande: På förarens signal ska hunden buga, med armbågarna sänkta mot backen medan bakdelen är stående. Föraren får ge hunden stanna-kvar-signal. Därefter ska hunden hålla bugapositionen medan föraren går ett helt varv runt hunden. Föraren får böja sig för att ge tydligare signal till hunden och kan ta ett steg framåt för att be hunden att buga. Föraren får kliva över hundens svans. Föraren avslutar i samma position som tricket startar.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.