2.06. Hundiga situps

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden startar sittande. Föraren ska befinna sig framför hunden i valfri position.

Utförande: På förarens signaler ska hunden. Skifta position mellan sitt och ligg. Ligg – sitt ligg-sitt-ligg-sitt. Tricket är slut efter sista uppsättandet.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.