2.07. Torka tassar

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren har med sig en handduk/dörrmatta eller liknande och placerar den minst en meter från startpunkten. Hunden startar i valfri position intill föraren.

Utförande: På förarens signal ska hunden lämna föraren och torka sina tassar på föremålet. Hunden ska krafsa minst 3 gånger och kommer sedan tillbaka intill föraren.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.