2.08. Ta av socka/toffel

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför eventuellt en extra socka eller toffel.

Utförande: På förarens signal tar hunden av förarens socka/strumpa eller toffel och avlämnar den sedan i förarens hand. Hunden avlämnar direkt sockan/tofflan till föraren utan onödiga avbrott.

Foton visar Riwa (Border collie) äg Jonna Smedberg Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.