3.01. Snurra – båda hållen * 2 varv

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden startar i valfri position framför eller bredvid föraren.

Utförande: På förarens signaler ska hunden utföra två 360 graders snurrar medurs och två 360 graders snurrar moturs i valfri ordning. De båda snurrarna åt samma håll ska göras i en följd men mellan de olika varven får det vara en kort paus. Signaler får ges för varje snurr för sig, bara rörelsen i samma varv är flytande. Tricket avslutas med hunden åter i startposition. Föraren kan vara stillastående eller röra sig framåt medan hunden snurrar.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.