3.10. Hopp*2 – genom ringar/över käpp(ar)

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför två rockringar alternativt två käppar/en käpp som är så lång att den sticker ut på båda sidor om föraren. Hunden intar valfri position.

Utförande: På förarens signal cirklar hunden runt föraren och hoppar genom/över de ringar/käpp(ar) som föraren håller upp på sidorna om sig.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.