3.11. Huvudrörelse – två olika

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden intar valfri position.

Utförande: På förarens signal ska hunden utföra två trick som föraren har valt bland följande – det får vara en paus mellan var och ett av tricken: a) Hunden rör sitt huvud från sida till sida (som för att säga ”nej”), detta upprepas tre gånger i följd. b) Hunden rör sitt huvud ner och upp igen (som för att säga ”ja”) upprepas tre gånger i följd. c) Föraren sitter eller knäböjer medan hunden från en position bakom föraren, placerar sin haka på förarens axel eller huvud. Hela genomförandet måste vara väl synligt för domaren.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.