3.12. Hämta från 1m och bär – 8 meter

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför ett föremål som hunden ska hämta och bära. Föremålet placeras på backen minst en meter från startpunkten. Hunden ska under tiden föremålet läggs ut vara kvar vid startpunkten dit föraren återvänder och intar position bredvid hunden.

Utförande: På förarens signal ska hunden gå/springa fram till föremålet, plocka upp det och bära det tillbaka utan att tugga. Efter att hunden har tagit upp föremålet a) ska hunden återvända till föraren och gå minst åtta meter bredvid föraren som går i valfri riktning b) ska hunden följa efter föraren som backar undan från hunden minst åtta meter, valfri riktning. När det åtta m långa bärandet är slut ska hunden lämna av föremålet i förarens hand.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.