3.13. Hämta – från 6 m

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför ett föremål som hunden sen ska hämta. Föremålet läggs av föraren ut minst sex meter från varifrån föraren ska skicka hunden. Hundens utgångsläge är bredvid föraren, i valfri position.

Utförande: På förarens signal ska hunden gå/springa till och plocka upp föremålet samt, utan att tugga, direkt bära detta tillbaka till förare där den intar i valfri position, för avlämning i förarens hand.

Meet MyOwn Black Ice ”Jazz”, Australian shepherd
Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.