3.15. Hitta doften, 4 objekt, 2m – markering 5 sek

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför fyra objekt varav ett har doft ordentligt fäst inuti sig. Doften kan bestå av mat/godis alternativt kongbit eller hydrolat (de senare på en doftbärare som gjorts i ordning utanför provområdet). Objekten placeras av föraren ut med 0,5 m mellanrum medan hunden sitter kvar minst 2 meter därifrån.

Utförande: Föraren går tillbaka till hunden och ger den signal att leta rätt på objektet med doften i. När hunden hittar det doftande objektet ska hunden göra en tydlig markering i minst 5 sekunder, vilket får belönas vid belöningsstationen. Hund som gör åverkan på objekten eller exponerar doftkällan blir Ej godkänd på tricket.

Jewel´s White´s Dancing Queen Nelly
Nelly”, Samojed
Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.