3.17. Kör något hjulförsett – 1 kroppslängd

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Det hjulförsedda föremålet bör inte vara högre än hundens mankhöjd. Hunden placeras nära föremålet och får ges signal att vänta/stanna. Föraren position är valfri och hen får inledningsvis hålla föremålet stilla medan hunden sätter upp tassarna.

Utförande: På förarens signal, ska hunden placera båda sina framtassar på föremålet med sina baktassar på backen. Detta kan ske en tass i taget eller båda samtidigt. När i position, ska hunden själv få föremålet att flyttas en kroppslängd framåt. Föraren får vid behov stödja föremålet så det inte tippar, men det är hunden som själv ska skjuta föremålet mot föraren, som alltså inte får initiera rörelsen av föremålet. Efteråt ges hunden frisignal eller så hjälper föraren aktivt hunden att sänka ner dess framtassar.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.