3.18. Pingvin-gående – 1 kroppslängd

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden startar i valfri position förutom redan mellan förarens ben. Föraren ställer sig bredbent. Hunden tar sig in mellan förarens ben vänd i samma riktning som föraren, med skuldran/bröstet mellan förarens ben.

Utförande: Hunden sätter sina framtassar på förarens fötter (sin vänstra tass på förarens vänstra fot och sin högra tass på förarens högra fot) så det blir en tass på vardera foten. Därefter rör sig föraren framåt eller bakåt minst en kroppslängd, hunden håller kvar tassarna på förarens fötter under förflyttningen.

Toppfoto visar Totte (Pudel) äg Kerstin Mårtensson Fotograf Susan Hanserkers

It’s Like Colt Always Loaded ”Colt” ,
Berger des Pyrénées a face rase
Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.