3.02. Backa in mellan benen – från 3 kroppslängders håll

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden placeras stående minst tre kroppslängder framför föraren med baken mot föraren. Föraren är vänd i samma riktning som hunden och ställer sig bredbent. Nödvändig rekvisita får användas för att kunna genomföra momentet.

Utförande: På förarens signal ska hunden backa bakåt i en huvudsakligen rak linje tills hundens skuldror är i nivå med eller har gått förbi förarens ben; föraren får inte flytta sig för att underlätta för hunden.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.