3.22. Runda under bärande

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför dels ett objekt, dels ett föremål. Objektet placeras minst 2 meter från startpunkten innan hunden intar valfri position bredvid föraren.

Utförande: På förarens signaler ska hunden ta emot och bära föremålet, utan att tugga på det, samtidigt som den skickas och rundar objektet samt kommer tillbaka intill föraren där föremålet lämnas i handen.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.