3.24. Kör ett föremål framåt 3 kroppslängder

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför det föremål som krävs för detta trick, av en typ som kan röra sig säkert på ytan av provplatsen. Hunden är i valfri vänt-position, utom redan med tassarna på (vänta-signal får ges).

Utförande: Hunden placerar båda framtassarna på föremålet med baktassarna kvar på backen. Detta kan ske en framtass i taget eller båda samtidigt. Hunden ska sedan köra föremålet framåt tre kroppslängder.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.