3.25. Sak på huvudet

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför en sak som är lämplig att placera på hundens huvud. Hunden intar valfri position nära föraren.

Utförande: Saken placeras på hundens huvud av föraren som ger hunden signal om att balansera den. Föraren tar bort saken från hundens huvud.

Toppfoto visar Spejja (Pumi) äg Susan Hanserkers Fotograf Susan Hanserkers

Welsh Wing Amazing And I Know It
Ticko” , Welsh springer spaniel
Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.