3.26. Vinka – minst 3 vift

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren intar en valfri position nära hunden som också får ha valfri position.

Utförande: På föraren signal lyfter hunden endast sin ena tass i luften och vinkar med den, minst 3 viftningar sammanlagt. Det är inte tillåtet att hunden får kontakt med förarens kropp under tricket, då underkänns tricket.

Toppfoto visar Totte (Pudel) äg Kerstin Mårtensson Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.