3.4. Tassar på arm – 5 hundsteg

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden börjar stående. Föraren ska vara direkt framför hunden och får stå eller stå på knä och får även böja sig för att nå ner till hunden.

Signal och genomförande: föraren presenterar sin ena underarm i lagom höjd för sin hund och ber hunden att lyfta/hoppa upp med båda tassarna och placeras dessa på förarens arm. Därefter backar föraren medan hunden följer med gåendes på sina bakben och går 5 steg sammanlagt.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.