3.5. Framtassar på stabiliserat objekt

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför ett objekt som är fast förankrade och orörligt Objektet bör inte vara högre än hundens manke. Hunden ska stå nära objektet. En vänta-/stanna-signal får användas. Hunden och föraren börjar i valfri position.

Utförande: På förarens signal ska hunden placera båda sina framtassar på objektet, med baktassarna i fortsatt kontakt med backen. Hunden får lyfta en framtass i taget eller båda tassarna samtidigt upp på objektet. Hunden ska sedan hålla positionen med framtassarna på objektet. Hunden kan få frisignal eller så kan föraren sänka hundens framtassar till backen.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.