3.07. Be en bön

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren använder sig av sin kropp eller medför ett föremål. Hunden ska sitta eller stå på en plats föraren har valt. Föraren får stå eller knäböja och kan böja sig.

Utförande: På förarens signal ska hunden sätta upp sina tassar – på antingen förarens arm/ben eller på föremålet. Därefter ska hunden böja halsen så att huvudet hamnar under förarens arm/ben eller föremålet .

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.