3.8. Buga – på avstånd

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden ska stå i valfri position i förhållande till föraren minst tre meter bort.

Utförande: På förarens signal ska hunden buga med armbågarna sänkta mot backen medan bakdelen är stående. . Föraren får böja sig för att hjälpa hunden, men inte komma närmare hunden än 3 meter.

Toppfoto visar Riwa (Border collie) äg Jonna Smedberg Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.