4.01. Backa bugande – 3 kroppslängder

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden står vid föraren i valfri position.

Utförande: På förarens signal ska hunden böja ner framdelen och samtidigt förflytta sig bakåt i minst tre kroppslängder medan den behåller den bugande positionen. Föraren får böja sig eller knäböja för att ge inledande signal men ska för övrigt förbli stillastående och inte följa med hunden bakåt.

Toppfoto visar Riwa (Border collie) äg Jonna Smedberg Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.