4.10. Flytta föremål framåt

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför det föremål som krävs för detta trick, av en typ som kan röra sig säkert på ytan av provplatsen. Hunden väntar i valfri position, utom redan med tassarna på (vänta-signal får ges).

Utförande: På förarens signal, ska hunden utföra tricket. Hunden placerar båda framtassarna på en tunna med baktassarna kvar på backen. Detta kan ske en framtass i taget eller båda samtidigt. Hunden ska sedan flytta tunnan framåt minst tre kroppslängder. Föraren får stödja föremålet och/eller låta hunden skjuta föremålet mot föraren. Hunden kan efter slutfört tricket ges frisignal eller föraren kan sänka hundens tassar mot backen.

Little Rosebud’s Björn Ferry ”Björn Ferry”,
Dvärgschnauzer, vit
Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.