4.12. Genom liggande rockring

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför en rockring. Hunden väntar i valfri position medan föraren placerar ut detta.

Utförande: På förarens signal tar sig hunden genom en rockring som ligger på golvet/marken, hela hundens kropp ska genom, varefter hunden återvänder till föraren.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.