4.13. God natt med filt

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför en filt som placeras ut på backen. Hunden läggs sedan, med huvudet upp, på eller i anslutning till filten. Föraren intar valfri position i förhållande till hunden men måste vara minst en meter ifrån hund och filt och behålla det avståndet under hela tricket.

Utförande: På förarens signal ska hunden ta tag i filten och antingen rulla över och därmed linda sig i filten eller dra filten över sig själv; i båda fallen ska hunden sedan behålla den positionen i minst tre sekunder från när hunden har avslutat rullandet/dragandet i filten.

”Mio”, Chihuahua, långhårig
Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.