4.14. Hopp genom armar/ben

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden är i valfri position. Föraren lämnar sedan hunden minst fyra meter och ställer sig valfritt med antingen sin rygg eller sitt ansikte mot hunden, ev knäböjandes eller sittande för att sedan kunna sträcka ut sina armar eller ben på en lämplig höjd utifrån hundens förmåga att hoppa.

Utförande: På förarens signal ska hunden hoppa över eller genom ett av följande alternativ: a) Förarens armar förenade så att de bildar en ring b) Förarens ben förenade så att de bildar en ring. Efter landningen på andra sidan ska hunden återvända intill föraren i valfri position.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.