4.16. Städa

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför ett föremål och en pedalhink. Hunden ska utgå från föraren som står minst 1m från både föremålet och lådan. Föraren ska vara kvar minst 1m från föremålet och lådan under hela tricket.

Utförande: På förarens signal ska hunden plocka upp föremålet, ta sig till pedalhinken trycka på pedalen så locket öppnas och släppa eller placera föremålet däri. När föremålet är uppstädat återgår hunden intill föraren. Föraren ska bibehålla avståndet 1m till både föremålet och pedalhinken under hela utförandet.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.