4.17. Hämta namngivet föremål

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför fem olika föremål av liknande storlek. Dessa lägger föraren ut på backen med minst 0,5 m mellan och som befinner sig minst tre m från startpunkten, där hunden ska vänta under tiden. Sedan förare och hund tillsammans intagit valfri position vid startpunkten meddelar domaren vilket föremål som ska hämtas.

Utförande: På förarens signal ska hunden gå direkt till föremålen och hitta det som domaren valt och återvända till föraren med föremålet samt, på ytterligare signal, släppa det i förarens hand

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.